De Uithof  Staalkaart van Moderne Architectuur

 

 
Gebouw   Warmtekrachtcentrale 1 en 2
Adres   Princetonlaan 10 en Jenalaan 12
Architect   Sjoerd Wouda
Bouwjaar  

1966 -1967

Opening   voorjaar 1967
Gebruik   ketelhuis
Prijzen    
Websites    
Naamgever   n.v.t.
Bijzonderheden  

Het ontwerp van de twee stookgebouwtje is met recht een pareltje van de vroege Uithofarchitectuur. Wouda gaf de ketelhuizen de vorm van een bunzenbrander. Het grootste gedeelte van de bedrijfsruimte bevindt zich onder het maaiveld. De gasketels en sinds1985 ook de gasmotoren voor warmtekrachtkoppeling, staan in een cirkel opgesteld. In totaal stond (tot 1 januari 2006) in de beide centrales voor 7,75 MWel vermogen in warmtekrachtmotoren opgesteld. Met deze motoren werd een substantieel deel van de elektriciteitsvraag van de universiteit in De Uithof opgewekt. De productie bedroeg zo'n 40 to 45 miljoen kWh per jaar. Het verbruik van De Uithof is anno 2004 ruim 55 miljoen kWh. Sinds de liberalisatie van de energiemarkt is het kostbaar om het verschil tussen productie en verbruik in te kopen. Een uitbreiding en vernieuwing van het motorenpark in een nieuwe centrale is inmiddels gerealiseerd en vanaf 1 januari 2006 in gebruik genomen. In de nieuwe centrale leveren 6 motoren ruim 13 MWel. Met WKC-2 (aan de Princetonlaan) is er in De Uithof ruim 16 MWel voor de universiteit beschikbaar. In WKC-1 (aan de Jenalaan) wordt vanaf 1 januari 2006 geen warmtekrachtkoppeling meer bedreven. Dit gebouw blijft als ketelhuis intact.

Vanuit de ketelhuizen vindt invoeding van warm water plaats in het Uithofnet dat dient voor de ruimteverwarming van een groot aantal universitaire gebouwen en panden van derden. Tevens wordt warmte uit dit net gebruikt voor koelingsdoeleinden door middel van absorptiekoelmachines.

Bouwsom    
Oppervlakte    
Omgevingsontwerp    
Aannemer