De Uithof  Staalkaart van Moderne Architectuur

 

 
Gebouw   Willem C. van Unnik gebouw (voorheen Transitorium II)
Adres   Heidelberglaan 2
Architect   prof. J.A. Lucas (Lucas en Niemeyer, Voorburg)
Bouwjaar   1967 - 1969
aankondiging bouw: 13 april 1967, Uithofforum PHRM-gebouw, M. Ruppert
bouwopdracht: 31 augustus 1967
start bouw: 11 september 1967
hoogste punt: 6 februari 1969
oplevering: 1 augustus 1969.
Opening   2 oktober 1969
Gebruik   kantoorflat met enige onderwijsruimten
Prijzen    
Websites    
Naamgever   Willem C. van Unnik (1910 - 1978). Willem Cornelis van Unnik was de grootste bijbelwetenschapper die de Utrechtse universiteit vorige eeuw gekend heeft. Hij genoot internationaal zo'n grote faam dat hij als enige Nederlandse bijbelgeleerde vier buitenlandse eredoctoraten verwierf.
Bijzonderheden   Het gebouw is een initiatief van ir. A.J.R. Dijkstra (toemalig hoofd van het universitaire bouwbureau) , een noodgreep om op snelle wijze ruimtenood op te lossen aan de hand van een bestaand ontwerp. Op deze werkwijze is forse kritiek geweest. Arnoud Beerends noemde de architecten de lakeien van het utilitarisme in een 1970-nummer van het tijdschrijft voor Architectuur en Beeldende Kunsten.

Het gebouw is door middel van een bijzonder procédé gebouwd: het jackblocksysteem. Alleerst werd de kelder uitgegraven, vervolgens is in de kelder een werkput gemaakt waar 127 hydraulische vijzels kwamen te staan. Daarna is het betonnen dak gestort en vervolgens is tekens een verdieping omhooggevijzeld.

Bouwsom    
Oppervlakte   volume 103.000 m3
Hoogte   77 meter
Omgevingsontwerp    
Aannemer   HBM NV Rijswijk